Korporativna filantropija je deo koncepta društveno odgovornog poslovanja koji se odnosi na davanja za razvoj zajednice i civilnog društva. Ona mogu biti novčana, u robi i uslugama, ili u vremenu i veštinama zaposlenih. Za razliku od tradicionalne korporativne filantropije koja podrazumeva „ispisivanje čeka“ u dobrotvorne svrhe, bez nekog posebnog plana i strukture, Smart kolektiv nastoji da poslovnom sektoru približi napredniji, strateški pristup ovoj oblasti, koji za organizacije civilnog društva predstavlja priliku za korišćenje resursa koji mogu značajno doprineti njihovoj većoj drživosti i dugoročnom razvoju kapaciteta.

Raspisan godišnji konkurs za Nagradu za korporativno volontiranje

17. oktobar 2017. – Forum za odgovorno poslovanje i Smart Kolektiv, sedmi put zaredom, raspisali su […]

Izložba „Naš Beograd“

S ciljem da koncept korporativnog volontiranja približi građanima i ukaže na važnost angažovanja poslovnog sektora […]

Multistejkholder dijalog

Identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora na realizaciji […]

Baza CSR praksi

Smart kolektiv je tokom 2007. godine učestvovao u izradi baze najboljih CSR praksi u Srbiji, […]

Sajam partnerstva

Smart kolektiv od 2008. godine organizuje Sajam partnerstva, s ciljem da omogući organizacijama civilnog društva […]

Vodič za upravljanje međusektorskim partnerstvima „Partnerstvo po meri društva“

Smart kolektiv je 2013. godine izdao vodič za uspostavljanje i realizaciju međusektorskih partnerstava, s ciljem […]

Podrška održivosti civilnog sektora

Strateško jačanje civilnog sektora podrazumeva uspostavljanje novih partnerstava i razvijanje novih modela finansiranja, za koje […]

Biznis i NVO: Partnerstvo za uspeh

Međusobno nepoznavanje poslovnog i civilnog sektora, i neprepoznavanje mogućnosti za partnerstvo, bile su prve prepreke […]