Korporativna filantropija

Home|Podrška OCD|Korporativna filantropija

Korporativna filantropija je deo koncepta društveno odgovornog poslovanja koji se odnosi na davanja za razvoj zajednice i civilnog društva. Ona mogu biti novčana, u robi i uslugama, ili u vremenu i veštinama zaposlenih. Za razliku od tradicionalne korporativne filantropije koja podrazumeva „ispisivanje čeka“ u dobrotvorne svrhe, bez nekog posebnog plana i strukture, Smart kolektiv nastoji da poslovnom sektoru približi napredniji, strateški pristup ovoj oblasti, koji za organizacije civilnog društva predstavlja priliku za korišćenje resursa koji mogu značajno doprineti njihovoj većoj drživosti i dugoročnom razvoju kapaciteta.

Go to Top