Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije. Naši direktni korisnici su organizacije civilnog društva kojima pomažemo da nađu partnere u poslovnom sektoru i razviju održive izvore finansiranja, socijalna preduzeća i preduzetnici kojima pomažemo da postanu održivi i konkurentni, kompanije kojima pomažemo da razvijaju CSR programe i mladi kojima pomažemo da pokrenu biznise i da uspešno posluju.

Naša misija

Naša misija je da doprinesemo pozitivnim društvenim promenama povezujući kompanije i organizacije civilnog društva, pomažući kompanijama da usvoje društvene vrednosti, a organizacijama da razvijaju poslovne veštine, inovativnost i održivost.

Naša vizija

Naša vizija je društvo u kojem smo kao pojedinci i kao društvene grupe svesni činjenice da delimo odgovornost za razvoj u kojem svi sektori sarađuju, razmenjuju znanja i resurse i u kojem kroz aktivnu saradnju zajedno tražimo nova i inoviramo postojeća rešenja.

Doprinosimo pozitivnim društvenim promenama povezujući kompanije i
organizacije civilnog društva
, pomažući kompanijama da usvoje društvene
vrednosti, a organizacijama da razvijaju poslovne veštine i održivost.

U polarizovanom svetu biznisa okrenutog isključivo ka profitu i neprofitnih organizacija okrenutih isključivo ka ostvarivanju društvene misije, ne možemo postići ni ekonomski ni društveni napredak.

Zbog toga je naš rad usmeren na
približavanje i povezivanje biznisa i društva

Objedinjene vrednosti

Samo ZAJEDNO, kroz saradnju, povezivanje i deljenje resursa,
možemo da stvorimo održive zajednice

Naša podrška

Povezujemo eksperte i menadžere sa pojedincima, organizacijama i socijalnim preduzećima kako bi njihove dobre ideje imale profesionalnu podršku za realizaciju i razvoj.

Kroz partnerstva sa kompanijama i donatorima, organizacijama omogućavamo različite vidove obuka i usavršavanja, pristup finansiranju, povezivanje sa kompanijama i mentorstvo vodećih eksperata.

Ključni rezultati

Tokom više od 10 godina od svog osnivanja, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet, partnere i sugrađane za svoje inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.