Neven Marinović
Neven Marinović
Neven Marinović je socijalni preduzetnik, ko-osnivač i izvršni direktor Smart kolektiva, vodeće srpske organizacije u oblasti CSR-a i socijalnog preduzetništva. Direktor je Foruma za odgovorno poslovanje – mreže društveno odgovornih kompanija u Srbiji.

Neven je stekao formalno obrazovanje na katedri za produkciju i menadžment na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Neformalno obrazovanje stiče kroz brojne programe edukacije širom Evrope i SAD, uključujući i program obuke za menadžment i liderstvo u neprofitnom sektoru na Harvard univerzitetu. Suosnivač je nekoliko socijalnih preduzeća u Srbiji i jedan je od inicijatora različitih programa podrške za socijalne i mlade preduzetnike u vidu inkubatora, programa finansijske podrške i koalicija za zagovaranje.

Neven ima veliko iskustvo u konsultovanju različitih kompanija i međunarodnih organizacija kao što su EBRD, Svetska banka, OEBS i UNDP.

Maja Milošević
Maja Milošević
Od 2007. godine radi u Smart kolektivu kao menadžerka finansija i operative. Svoj profesionalni napredak je gradila u različitim sektorima. Maja prati rad celokupne organizacije, rukovodi finansijskim i administrativnim poslovima, finansijskim planiranjima i odgovorna je za obezbeđivanje konstantnog i stabilnog toka finansija. Poseduje široko iskustvo na lokalnim i međunarodnim projektima. Izazovima pristupa sa visokim stepenom profesionalnosti.
Neda Stanković
Neda Stanković
Od 2009. godine stalna saradnica i savetnica za preduzetništvo i održivi razvoj u Smart kolektivu. Rukovodi programom Biznis mladih Srbije, koji obezbeđuje sveobuhvatnu podršku mladima u pokretanju i vođenju sopstvenog biznisa. Tokom 2016. angažovana je kao ekspert konsultantske kuće Fakt na projektu „Podsticanje zapošljavanja mladih” (YEP) koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Neda je rođena u Čačku 1975. godine. Diplomirala je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Radno iskustvo stiče od 1999. godine u poslovnom i civilnom sektoru i u medijima.

Ivana Stančić
Ivana Stančić
Od 2009. godine priključuje se timu Smart kolektiva i angažuje na projektima osnaživanja socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Kao menadžerka programa Socijalnih inovacija, odgovorna je za razvoj i implementaciju programa stručne i finansijske podrške za socijalna preduzeća, društvenih kampanja, razvoj partnerstava sa poslovnim sektorom i promociju socijalnog preduzetništva kroz različite platforme kao što je Forum socijalnih inovacija. Učestvuje u radu Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od koordinatora Mreže Socijalne Ekonomije Srbije i koordinira rad socijalnog preduzeća Dobra torba.

Ivana je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. aktivna je u civilnom sektoru kao aktivista, edukator i koordinator projekata.

Milica Mišković
Milica Mišković
Od 2011. godine angažovana je u Smart kolektivu na programu razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja, gde trenutno vodi porfolio CSR projekata i koordinira programske aktivnosti Foruma za odgovorno poslovanje. U okviru svog angažovanja imala je priliku da učestvuje u kreiranju pionirskih inicijativa u oblasti odgovornog poslovanja u Srbiji, dok je istovremeno kao konsultant bila uključena u razvoj programa korporativnog volontiranja i realizaciju filantropskih projekata nekih od vodećih kompanija u Srbiji.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a znanja i veštine iz oblasti društveno odgovornog poslovanja i projektnog menadžmenta sticala je kroz raznovrsno neformalno obrazovanje u zemlji i inostranstvu. Prethodno radno iskustvo veže je za rad u Adria Mediji i Centru za razvoj karijere i savetovanje. Ljubitelj je prirode.

Natalija Gostović
Natalija Gostović
Od 2012. godine kao asistent na brojnim CSR projektima u Smart Kolektivu, posebno angažovana u oblasti istraživanja, promovisanja i razvoja CSR izveštavanja kao pozitivne poslovne prakse. Na ovom polju je u proteklih pet godina stekla visoku profesionalnu ekspertizu, uključujući analizu i primenu svetskih standarda i metodoloških okvira za izveštavanje o održivosti (kao što je Global Reporting Initiative – GRI), i održala niz CSR i GRI treninga.

Diplomirani filolog i profesor francuskog jezika, na Ekonomskom fakultetu u Nici odbranila master rad na temu ,,Etika u ekonomiji; CSR i slučaj stranih investitora u Srbiji’’. Govori francuski, italijanski i engleski.

Marija Trkulja
Marija Trkulja
Od 2012. godine angažovana u Smart kolektivu u sektoru Finansija i operative. Zadužena je za pripremu i izradu finansijskih izveštaja, obradu i klasifikaciju dokumentacije kao i komunikaciju sa partnerima.
Iskustvo u oblasti finansija stekla je kroz rad u nekoliko firmi i organizacija. Diplomirala sportsko novinarstvo 2010. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. U poslu je proaktivna, organizovana i sistematična.
Aleksandar Vuksanović
Aleksandar Vuksanović
Deo Smart kolektiva od kraja 2016. godine. Angažovan je u sektoru socijalnih inovacija, na projektima koji su usmereni na stručnu i finansijsku podršku socijalnim preduzećima. Učestvuje u istraživanjima koja se tiču ekosistema socijalnog preduzetništva zemlje i regiona. Uključen je u administraciju Mreže socijalne ekonomije Srbije – SENS i zadužen za komunikaciju i rad sa socijalnim preduzećima.

Diplomirao je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, trenutno na master studijama na istom fakultetu – smer „Politički sistem i privredni razvoj”. Stažirao je u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Rođen 1992. godine. Iz Kuršumlije.

Jelena Janakievska
Jelena Janakievska
Jelena se u novembru 2019. pridružuje Smart kolektivu i timu za socijalne inovacije. Od tada učestvuje u realizaciji projekata koji za cilj imaju stručno i finansijsko osnaživanje socijalnih preduzeća. Takođe, učestvuje u organizaciji i sprovođenju različitih događaja poput radionica, treninga i konferencija koji promovišu i umrežavaju socijalne preduzetnike. Angažovana je na aktivnostima socijalnog marketinga i razvoju kreativnih kampanji za mlade.

Jelena je apsolventkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na smeru socijalna politika i socijalni rad. Sa socijalnim preduzetništvom prvi put se upoznala zahvaljujući časopisu Liceulice. Rođena je 1995. godine u Skoplju.

Teodora Pazarski
Teodora Pazarski
Pridružila se Smart kolektivu 2019. godine. U okviru CSR tima, učestvuje u sprovođenju istraživanja i pripremi izveštaja iz oblasti društveno odgovornog poslovanja. Angažovana je na poslovima promocije i organizacije programa korporativnog volontiranja, kao i na sprovođenju različitih filantropskih konkursa kompanija u Srbiji.

Rođena je 1993. godine i diplomirala je na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa temom ,,Analiza ekološki odgovornog građanstva na primeru potrošnje hrane’’. Zanimaju je teme iz oblasti društvenog aktivizma i ekologije.

Aleksandra Stojanović
Aleksandra Stojanović
Aleksandra se pridružila timu Smart kolektiva u oktobru 2020. godine, u okviru CSR tima. Angažovana je na jačanju kapaciteta srednjih i malih preduzeća kroz unapređenje održivih praksi poslovanja. Bavi se organizacijom online edukativnih sadržaja, namenjenih poslovnoj zajednici, koji se tiču Ciljeva održivog razvoja.

Osnovne studije završila je na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodna politika, a trenutno je student master studija na multidisciplinarnom programu pri Univerzitetu u Beogradu. O odgovornom poslovanju stekla je znanja i veštine na CSR praksi u okviru Foruma za odgovorno poslovanje. Rođena je 1997. godine u Vranju. Zanimaju je oblasti korporativne filantropije i izveštaji održivosti.

Kristina Đurić
Kristina Đurić
Kristina se u januaru 2021. pridružila Smart kolektivu. U okviru tima za socijalne inovacije, učestvuje u realizaciji projekata koji su usmereni na pružanje stručne i finansijske podrške socijalnim preduzećima. Takođe, bavi se razvijanjem i implementacijom komunikacijskih strategija i planova vezanih za programske i projektne aktivnosti.

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru menadžment. Jedna je od osnivačica M.art kolektiva, udruženja nastalog sa ciljem oslikavanja murala u zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Rođena je 1993. godine u Nišu. Sa temom socijalnog preduzetništva se upoznala tokom volontiranja na Forumu socijalnih inovacija 2019.

Lasse Lohmann
Lasse Lohmann
Lasse se pridružio Smart kolektivu 2021. godine. U okviru tima za socijalne inovacije, podržava rad nedavno oformljenog Smart Impakt fonda, učestvuje u sprovođenju istraživanja, mapiranju potencijalnih partnera i saradnika kao i realizaciji strateškog opredeljenja fonda.

Diplomirao je na Univerzitetu u Groningenu, smer međunarodni odnosi, a interdisciplinarne master studije Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Za temu socijalnih inovacija zainteresovao se pišući master rad na temu razvoja inovativnih demokratskih delovanja društvenih pokreta u Srbiji. Pre nego što će se priključiti Smart kolektivu, stažirao je u Savetu Evrope u Strazburu i Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ). Lasse je rođen u Bremenu, u Nemačkoj. Govori engleski, francuski i trenutno uči srpski jezik.