Neven Marinović
Neven Marinović
Neven Marinović je socijalni preduzetnik, ko-osnivač i izvršni direktor Smart kolektiva, vodeće srpske organizacije u oblasti CSR-a i socijalnog preduzetništva. Direktor je Foruma za odgovorno poslovanje – mreže društveno odgovornih kompanija u Srbiji.

Neven je stekao formalno obrazovanje na katedri za produkciju i menadžment na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Neformalno obrazovanje stiče kroz brojne programe edukacije širom Evrope i SAD, uključujući i program obuke za menadžment i liderstvo u neprofitnom sektoru na Harvard univerzitetu. Suosnivač je nekoliko socijalnih preduzeća u Srbiji i jedan je od inicijatora različitih programa podrške za socijalne i mlade preduzetnike u vidu inkubatora, programa finansijske podrške i koalicija za zagovaranje.

Neven ima veliko iskustvo u konsultovanju različitih kompanija i međunarodnih organizacija kao što su EBRD, Svetska banka, OEBS i UNDP.

Maja Milošević
Maja Milošević
Od 2007. godine radi u Smart kolektivu kao menadžerka finansija i operative. Svoj profesionalni napredak je gradila u različitim sektorima. Maja prati rad celokupne organizacije, rukovodi finansijskim i administrativnim poslovima, finansijskim planiranjima i odgovorna je za obezbeđivanje konstantnog i stabilnog toka finansija. Poseduje široko iskustvo na lokalnim i međunarodnim projektima. Izazovima pristupa sa visokim stepenom profesionalnosti.
Neda Stanković
Neda Stanković
Od 2009. godine stalna saradnica i savetnica za preduzetništvo i održivi razvoj u Smart kolektivu. Rukovodi programom Biznis mladih Srbije, koji obezbeđuje sveobuhvatnu podršku mladima u pokretanju i vođenju sopstvenog biznisa. Tokom 2016. angažovana je kao ekspert konsultantske kuće Fakt na projektu „Podsticanje zapošljavanja mladih” (YEP) koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Neda je rođena u Čačku 1975. godine. Diplomirala je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Radno iskustvo stiče od 1999. godine u poslovnom i civilnom sektoru i u medijima.

Ivana Stančić
Ivana Stančić
Od 2009. godine priključuje se timu Smart kolektiva i angažuje na projektima osnaživanja socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Kao menadžerka programa Socijalnih inovacija, odgovorna je za razvoj i implementaciju programa stručne i finansijske podrške za socijalna preduzeća, društvenih kampanja, razvoj partnerstava sa poslovnim sektorom i promociju socijalnog preduzetništva kroz različite platforme kao što je Forum socijalnih inovacija. Učestvuje u radu Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od koordinatora Mreže Socijalne Ekonomije Srbije i koordinira rad socijalnog preduzeća Dobra torba.

Ivana je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. aktivna je u civilnom sektoru kao aktivista, edukator i koordinator projekata.

Milica Mišković
Milica Mišković
Od 2011. godine angažovana je u Smart kolektivu na programu razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja, gde trenutno vodi porfolio CSR projekata i koordinira programske aktivnosti Foruma za odgovorno poslovanje. U okviru svog angažovanja imala je priliku da učestvuje u kreiranju pionirskih inicijativa u oblasti odgovornog poslovanja u Srbiji, dok je istovremeno kao konsultant bila uključena u razvoj programa korporativnog volontiranja i realizaciju filantropskih projekata nekih od vodećih kompanija u Srbiji.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a znanja i veštine iz oblasti društveno odgovornog poslovanja i projektnog menadžmenta sticala je kroz raznovrsno neformalno obrazovanje u zemlji i inostranstvu. Prethodno radno iskustvo veže je za rad u Adria Mediji i Centru za razvoj karijere i savetovanje. Ljubitelj je prirode.

Marija Trkulja
Marija Trkulja
Od 2012. godine angažovana u Smart kolektivu u sektoru Finansija i operative. Zadužena je za pripremu i izradu finansijskih izveštaja, obradu i klasifikaciju dokumentacije kao i komunikaciju sa partnerima.
Iskustvo u oblasti finansija stekla je kroz rad u nekoliko firmi i organizacija. Diplomirala sportsko novinarstvo 2010. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. U poslu je proaktivna, organizovana i sistematična.
Aleksandar Vuksanović
Aleksandar Vuksanović
Deo Smart kolektiva od kraja 2016. godine. Angažovan je u sektoru socijalnih inovacija, na projektima koji su usmereni na stručnu i finansijsku podršku socijalnim preduzećima. Učestvuje u istraživanjima koja se tiču ekosistema socijalnog preduzetništva zemlje i regiona. Uključen je u administraciju Mreže socijalne ekonomije Srbije – SENS i zadužen za komunikaciju i rad sa socijalnim preduzećima.

Diplomirao je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, trenutno na master studijama na istom fakultetu – smer „Politički sistem i privredni razvoj”. Stažirao je u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Rođen 1992. godine. Iz Kuršumlije.

Jelena Janakievska
Jelena Janakievska
Jelena se u novembru 2019. pridružuje Smart kolektivu i timu za socijalne inovacije. Od tada učestvuje u realizaciji projekata koji za cilj imaju stručno i finansijsko osnaživanje socijalnih preduzeća. Takođe, učestvuje u organizaciji i sprovođenju različitih događaja poput radionica, treninga i konferencija koji promovišu i umrežavaju socijalne preduzetnike. Angažovana je na aktivnostima socijalnog marketinga i razvoju kreativnih kampanji za mlade.

Jelena je apsolventkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na smeru socijalna politika i socijalni rad. Sa socijalnim preduzetništvom prvi put se upoznala zahvaljujući časopisu Liceulice. Rođena je 1995. godine u Skoplju.

Teodora Pazarski
Teodora Pazarski
Pridružila se Smart kolektivu 2019. godine. U okviru CSR tima, učestvuje u sprovođenju istraživanja i pripremi izveštaja iz oblasti društveno odgovornog poslovanja. Angažovana je na poslovima promocije i organizacije programa korporativnog volontiranja, kao i na sprovođenju različitih filantropskih konkursa kompanija u Srbiji.

Rođena je 1993. godine i diplomirala je na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa temom ,,Analiza ekološki odgovornog građanstva na primeru potrošnje hrane’’. Zanimaju je teme iz oblasti društvenog aktivizma i ekologije.

Lasse Lohmann
Lasse Lohmann
Lasse se pridružio Smart kolektivu 2021. godine. U okviru tima za socijalne inovacije, podržava rad nedavno oformljenog Smart Impakt fonda, učestvuje u sprovođenju istraživanja, mapiranju potencijalnih partnera i saradnika kao i realizaciji strateškog opredeljenja fonda.

Diplomirao je na Univerzitetu u Groningenu, smer međunarodni odnosi, a interdisciplinarne master studije Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Za temu socijalnih inovacija zainteresovao se pišući master rad na temu razvoja inovativnih demokratskih delovanja društvenih pokreta u Srbiji. Pre nego što će se priključiti Smart kolektivu, stažirao je u Savetu Evrope u Strazburu i Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ). Lasse je rođen u Bremenu, u Nemačkoj. Govori engleski, francuski i trenutno uči srpski jezik.