Verujemo da održive organizacije civilnog društva mogu efikasnije da ispunjavaju svoju misiju i adekvatnije odgovaraju na ključne izazove; da budu prepoznatljivije u lokalnoj zajednici i da mobilišu više ljudi, volontera i drugih resursa neophodnih za uspešan rad. Polazeći od svoje misije, organizacijama pružamo različite vidove podrške – od edukacije i mentorstva, preko promovisanja njihovih inicijativa i povezivanja sa kompanijama, do podrške u razvoju sociopreduzetničkih ideja i aktivnosti.