Smart kolektiv od osnivanja nastoji da diversifikuje izvore finansiranja svojih aktivnosti, kako bi one bile dugoročne i održive.
Tako osim klasičnog donatorskog (institucionalnog ili projektnog) finansiranja imamo finansiranje kroz usluge koje pružamo kompanijama,
socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva, kao i finansiranje kroz razvoj samoodrživih projekata, poput Dobre torbe.

Kompanije nas angažuju da im razvijamo programe i strategije društveno odgovornog poslovanja, izvestaje o održivosti, treninge za zaposlene, volonterske i druge filantropske programe i sl.

Donatori nas angažuju da osnažujemo druge organizacije kroz obuke, treninge, povezivanje sa poslovnim sektorom i razvoj kreativnih kampanja. Donatori, takođe, direktno finansiraju naše aktivnosti koje su vezane za društveni razvoj, poput podrške razvoju preduzetništva mladih (Biznis mladih Srbije), razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji (Smart Akademija) i sl.

Najzad, mnoge aktivnosti smo u mogućnosti da sprovodimo zahvaljujući partnerstvima i kombinovanju resursa sa drugim organizacijama, sa kojima delimo slične ciljeve. Volontersko angažovanje zaposlenih u kompanijama omogućava nam da smanjimo troškove aktivnosti i razvijamo kvalitetne i konkurentne sadržaje za naše korisnike.

Dugogodišnja partnerstva sa donatorima i kompanijama koje u saradnji sa nama ulažu u socijalno preduzetništvo i razvoj civilnog društva

Lista naših partnera i donatora

Ambasada Holandije u Srbiji
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
Ambasada Velike Britanije
Act grupa Hrvatska
Aktiv žena Bački Jarak
Balkan Trust for Democracy (BTD)
Banka hrane
BG centar za ljudska prava
Beogradski festival cveća
British council
Business in the Community (BITC)
Business Info Group
B92 fond
CARE International
Catalyst
CEDRA – Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj, Hrvatska
Connecting people
Centar E8
Centar za integraciju mladih (CIM)
Centar za razvoj nevladinih organizacija, Podgorica
Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenta Univerziteta u Beogradu
Centar za unapređenje životne sredine
CSR Europe
Coca-Cola Hellenic
Delegacija Evropske Unije u Srbiji
Delhaize Srbija
Društvo Srbije za odnose sa javnošću
Dom za decu bez roditeljskog staranja J.Jovanovic Zmaj
Dom za decu bez roditeljskog staranja „Moša Pijade”
EASY – Empoyment and Social Innovation EU program
Eneca
Erste Foundation
EUCLID Network
EVPA – European Venture Philanthropy Association
European Agency for Reconstruction (EAR)
European Center for Not for Profit Law (ECNPL)
European Cultural Foundation (ECF)
Evropski pokret u Srbiji
Executive Group
Erste Banka
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu
FADEiN, Zagreb
Finance in Motion
Fond B92
Fondacija Ana i Vlade Divac
Fondacija za mlade Obrenovca
Fond za otvoreno društvo
Foreign Investors Council (FIC)
FORS Montenegro
Forum for Civic Initiatives (FCI), Kosovo
Gerontološki centar Bežanijska kosa
Global Social Entrepreneurship Network
GM Optimist, Gornji Milanovac
Građanske inicijative
Grupa 484
Globalni dogovor Ujedinjenih Nacija u Srbiji
Holcim Srbija
Impact Hub Vienna
Inicijativa za razvoj i saradnju Srbija
Inicijative Zaječar
Institute for Sustainable Communities (ISC)
International Republican Institute (IRI)
Ipsos Stratedžik Marketing
Junior Achievement Serbia
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
KEC MNRO
Klub žena Hera
Kontrapunkt, Skoplje
Kulturni centar REX
Liceulice
MAP Consulting
Makedonski centar za medjunarodnu saradnju, Skoplje
Metaklinika
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade RS
Mozaik fondacija, BIH
MVO Netherland
Naša kuća
National Endowment for Democracy (NED)
NALED
NELT
NESsT
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)
NIS a.d. Novi Sad
Nova iskra
Osnovna škola za decu sa smetnjama u razvoju „Dušan Dugalić“
Osnovna škola za zaštitu vida „Dragan Kovačević“
Partners Albania
Pontis Foundation, Bratislava
Privredna Komora Srbije (PKS)
Partneri za demokratske promene
Peer Educators Network, Priština
Perpetum Mobile, Banja Luka
Propozitiv
Radna organizacija
Regionalni centar za zaštitu životne sredine
Represent Communications
Responsible Business Forum (RBF) Poland
Rockefeller Brothers Fund
SeCons
Social Impact Awards Srbija
Srpska asocijacija menadžera
Srpski filantropski forum
Status M, Zagreb
TACSO – Technical Assistance for Civil Society Organisations
Telenor
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
TiPovej!, Ljubljana
TRAG fondacija
Udruženje „Živimo zajedno“
Udruženje penzionera Stari grad
Udruženje Plava Školjka
Udruženje za negovanje tradicije ,,Izvor’’
Udruženje žena ,,Ravno’’
UNICEF
UNESCO katedra za studije preduzetništva
UniCredit Foundation
UniCredit Bank Serbia
United Nations Development Program (UNDP)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
United States Agency for International Development (USAID)
VjekoSumic.DesignStudio
XY Films, Sarajevo
XY Asocijacija, Sarajevo
Ženska multietnička grupa Seleuš
Youth Business International
WU Vienna