Loading...
Home2021-10-11T10:57:15+00:00

Naši glavni programi

Verujući da biznis treba i može da igra pozitivnu ulogu u društvenom razvoju, Smart kolektiv je pionir promovisanja društveno odgovornog poslovanja  u Srbiji. Naše angažovanje na razvoju i unapređenju CSR-a u Srbiji motivisano je željom da se kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje, podizanje svesti i iniciranje različitih aktivnosti i projekata, CSR uspostavi kao standardna biznis praksa, doprinoseći na taj način pozitivnim društvenim promenama.

Opširnije

Kroz naše usluge kompanijama pomažemo da na bolji, efikasniji i lakši način postignu veće rezultate, strateški definišu i unapređuju svoje CSR prakse, i da se kroz sistemsko bavljenje CSR-om pozicioniraju kao lideri u ovoj oblasti, pozitivno utiču na druge stejkholdere, društvo u celini, ali i na sopstvene poslovne rezultate – da optimizuju i maksimalno iskoriste svoje potencijale.

Opširnije

Naša posvećenost socijalnim inovacijama proizlazi iz uverenja da je preduslov za kreiranje pravednog, otvorenog i demokratskog društva u kome želimo da živimo stvaranje novog građanskog društva – efikasnih, održivih, preduzimljivih organizacija koje se ne baziraju na tradicionalnoj podeli na sektore i uloge, nego kombinuju najbolje od svega, istovremeno podstičući i razvijajući nove lidere, aktivizam, socijalnu osvešćenost i preduzetnički duh u svom užem i širem okruženju.

Opširnije

Verujemo da održive organizacije civilnog društva mogu efikasnije da ispunjavaju svoju misiju i adekvatnije odgovaraju na ključne izazove; da budu prepoznatljivije u lokalnoj zajednici i da mobilišu više ljudi, volontera i drugih resursa neophodnih za uspešan rad. Polazeći od svoje misije, organizacijama pružamo različite vidove podrške – od edukacije i mentorstva, preko promovisanja njihovih inicijativa i povezivanja sa kompanijama, do podrške u razvoju sociopreduzetničkih ideja i aktivnosti.

Opširnije

Najnovije vesti

Ključni rezultati

Od svog osnivanja 2003. godine, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet, partnere i sugrađane za svoje inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.

Preko 7000

OCD, socijalnih preduzeća i mladih preduzetnika steklo znanja o pokretanju ili unapređenju održivosti, marketingu i partnerstvima

Predavanja, radionice i treninzi o održivosti, marketingu i partnerstvima. Tutorijali, priručnici, publikacije, onlajn kurs preduzetništva.

500

OCD, socijanlih preduzeća i mladih osnaženo da pokrene/razvije biznis

Kroz treninge, mentorstva i pristup tržištu i finansiranju

Za preko 100 000

krajnjih korisnika unapređen kvalitet života

Unapređen kvalitet života za preko 100 000 krajnjih korisnika

30 kompanija

članica Foruma za odgovrno poslovanje

Strateška partnerstva sa kompanijama koje godišnje investiraju preko 5 000 000 EUR u zajednicu

Za više informacija o našem poslovanju kliknite ovde

Naši ključni partneri

Dugogodišnja partnerstva sa donatorima i kompanijama koje u saradnji sa nama ulažu u socijalno preduzetništvo i razvoj civilnog društva.
Upoznajte sve naše partnere LINK

S ponosom predstavljamo

Go to Top