Smart kolektiv je član nekoliko prestižnih međunarodnih mreža koje nam omogućavaju pristup uspešnim metodologijama, stalno usavršavanje i jačanje kapaciteta i pristup relevantnim informacijama. Članstvo u ovim mrežama omogućava nam i da promovišemo svoje rezultate na međunarodnom nivou.

EUCLID NETWORK

Evropska mreža lidera civilnog sektora

www.euclidnetwork.eu

CSR EUROPE

Evropska mreža za društveno odgovorno poslovanje

www.csreurope.org

EVPA

EVPA je mreža organizacija koje se interesuju za i/ili se bave venture filantropijom i socijalnim investiranjem u Evropi

www.evpa.eu.com
YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL

Globalna mreža nezavisnih, neprofitnih programa podrške preduzetništvu mladih

www.youthbusiness.org

BUSINESS IN THE COMMUNITY

CSR 360 globalna partnerska mreža neprofitnih organizacija koje podstiču biznise da ostvare pozitivan uticaj na društvo

www.csr360gpn.org

THE GLOBAL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP NETWORK (GSEN)

GSEN je mreža organizacija koje pružaju podršku socijalnim preduzećima

www.gsen.global
GLOBAL PRO BONO NETWORK

Globalna mreža koja promoviše razmenu znanja, međusobnu podršku i   saradnju između pružalaca pro bono usluga

www.globalprobono.org