Posebno smo ponosni na

FORUM ZA ODGOVORNO POSLOVANJE
FORUM ZA ODGOVORNO POSLOVANJE
Prva mreža društveno odgovornih kompanija
u Srbiji koju smo osnovali 2008. godine.
SMART IMPAKT FOND - FOND ZA ODRŽIVU EKONOMIJU
SMART IMPAKT FOND - FOND ZA ODRŽIVU EKONOMIJU
Petogodišnji program adekvatne stručne
i finansijske podrške za socijalna preduzeća.

AKADEMIJA POSLOVNIH VEŠTINA
AKADEMIJA POSLOVNIH VEŠTINA
Program korporativnog volontiranja koji smo pokrenuli
sa Forumom za odgovorno poslovanje.
SAJAM PARTNERSTAVA
SAJAM PARTNERSTAVA
Godišnji događaji koji omogućuju povezivanje
civilnog sektora sa vodećim kompanijama u Srbiji.
DOBRA TORBA
DOBRA TORBA
Socijalno preduzeće koje smo pokrenuli 2013.
godine, koje omogućava prihod nezaposlenim
ženama okupljenim u ženskim udruženjima
širom Srbije.
URADI NEŠTO!
URADI NEŠTO!
Društvena kampanja za podsticanje građanskog
aktivizma koju smo razvili za kompaniju
Telekom Srbija 2011. godine.