Sajam partnerstva predstavlja inovativan model povezivanja organizacija civilnog i poslovnog sektora koji pruža mogućnost ostvarivanja konkretne saradnje između njih. Kompanije među organizacijama na Sajmu partnerstva pronalaze partnere za realizaciju svojih volonterskih ili filantropskih programa, ali i socijalna preduzeća čije proizvode i usluge mogu uključiti u svoj lanac nabavke i distribucije. Od 2008. godine do danas, preko 90 organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i ustanova imalo je priliku da više od 900 posetilaca Sajma upozna sa mogućnostima za saradnju, što je iniciralo mnoga uspešna međusektorska partnerstva.

Kupuj dobro, da bude bolje

Kupovinom proizvoda socijalnih preduzeća, bilo kao pojedinac ili kao kompanija, koristite vaš novac da stvarate […]

Sajam socijalnih preduzeća na SIF2018

Beograd, 17. maj 2018. – U okviru Foruma socijalnih inovacija 2018, godišnje konferencije o socijalnom […]

Brzi sastanci socijalnih preduzeća i kompanija na CSR forumu

U okviru CSR Foruma koji je održan 9.decembra 2017., organizovan je tradicionalni Sajam partnerstva, jedinstvena […]

Posetite Kutak socijalnih preduzeća na CSR Forumu

Beograd, 6. decembar 2016. – Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv vas pozivaju da posetite Kutak socijalnih preduzeća na CSR forumu. […]

Sajam partnerstva 2015

Za učešće na Sajmu partnerstva 2015. godine izbor smo teškom odlukom sveli na 15 najinovativnijih […]

Sajam partnerstva 2014

Na Sajmu partnerstva 2014. godine 16 odabranih organizacija i socijalnih preduzeća koje imaju najinovativnije ideje, […]

Katalog: Partnerstva po meri društva 2015/2016

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

Sajam partnerstva i brzi sastanci na CSR forumu

Beograd, 23. decembar 2015. – Na ovogodišnjem, osmom po redu, Sajmu partnerstva, održanom u okviru CSR foruma (održanom 9. decembara), svoje […]

Katalog: Partnerstva po meri društva 2014/2015

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

CSR Forum

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv organizuju godišnju međunarodnu konferenciju o društveno odgovornom poslovanju […]