Forum socijalnih inovacija (Social Innovations Forum – SIF) je naša godišnja konferencija posvećena predstavljanju inovativnih rešenja za društvene izazove, čiji fokus je na temama poput razvoja socijalnih preduzeća i održivosti civilnog društva. Predstavlja deo šire inicijative promovisanja i podsticanja socijalnog preduzetništva, međusektorske saradnje, kao i dugoročnog osnaživanja civilnog društva u Srbiji. Forum socijalnih inovacija je od 2014. godine posetilo više od 500 lidera iz civilnog, privatnog i javnog sektora uz učešće više od 80 govornika iz 16 zemalja koji su dali značajan doprinos širenju ideja koje imaju pozitivan uticaj na društvo.

Go to Top