Davanja osoba sa visokom vrednošću kapitala

Smart kolektiv je sproveo istraživanje o davanjima za opšte dobro i ulaganjima u razvoj lokalnih […]

Novogodišnji katalog socijalnih preduzeća

Povodom Novogodišnjih praznika, pripremili smo za vas katalog proizvoda socijalnih preduzeća, iz koga možete da […]

FOP i Erste Banka Srbija za predstavnike MSP

Novi Sad, 26. oktobar 2018. – Forum za odgovorno poslovanje i Erste Banka održali su […]

Obeležena Pro Bono Week širom sveta

Beograd, 25. oktobar 2018. – Pro Bono Week – nedelja u okviru koje profesionalci iz celog […]

Doprinos održivoj budućnosti (2018)

Forum za odgovorno poslovanje objavio je publikaciju Doprinos održivoj budućnosti kako bi pokazao na koji način su aktivnosti vodećih […]

Doprinos kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu u 2017. godini (2018)

S ciljem da merenje i izveštavanje, koji predstavljaju ključne preduslove za transparentno poslovanje i unapređenje […]

Naš Beograd 2018

Naš Beograd 2018

Forum socijalnih inovacija 2018

Forum socijalnih inovacija 2018

Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji (2017)

Prateći trend programa investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koji se pokreću širom Evropske […]

Social Investement Market in Serbia (2017)

Following the trend of social investment programs that are emerging within the European Union, and […]