Beograd, 30.12.2021. – Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv objavili su publikaciju ,,Bolji biznis za bolje društvo 2020/2021’’ koja je nastala na osnovu godišnjeg istraživanja o ulaganjima poslovnog sektora u zajednicu tokom 2020. godine i odnosu velikih kompanija u Srbiji prema zajedinici i životnoj sredini u kojoj posluju.

U istraživanju je učestvovalo 35 kompanija: A1 Srbija, Ardagh Metal Beverage Serbia, Avon Cosmetics SCG, Bambi, Banca Intesa, CCS Solutions, Chrono, Coca-Cola HBC Srbija, Delhaize Serbia, Eko Step Pellet, Elixir Group, Erste bank, Eurobank Direktna, Advokatska kancelarija Gecić law, Manpower Group, Mihajlović, Mlekara Šabac a.d. Šabac, Moravacem, Neofyton, Nestlé Adriatic S, Nova Communications doo, OTP banka Srbija, Prehrana, PS fashion design, Rudnik i flotacija Rudnik, Servier, SZR Servis Polaris, Telegroup, Telekom Srbija, Telenor Srbija, TITAN Cementara Kosjerić, UniCredit Bank, Vojvođanska banka i 2 kompanije koje su želele da ostanu anonimne.

Rezultati istraživanja pokazuju da je veliki procenat ulaganja, pre svega velikih kompanija, bio usmeren na podršku zdravstvenom sistemu i društveno ugroženom stanovništvu koji su najviše bili pogođeni pandemijom virusa Covid-19. 35 anketiranih kompanija uložilo je tokom prethodne godine u zajednicu ukupno 440,4 miliiona dinara. Novčana pomoć bila je najzastupljeniji vid podrške ovih kompanija (77% kompanija), ali preko 50 odsto je pomoć pružalo putem donacija u robi i uslugama, pri čemu je kod mikro i malih preduzeća ovaj vid podrške bio veći u odnosu na izdvojene novčane donacije.

Na institucionalnom nivou pomoć je najviše usmeravana na državne institucije, a zatim i nacionalne nevladine organizacije, fondacije i lokalne samouprave. Najzastupljenija polja ulaganja, pored zdravstva bila su i obrazovanje, kultura i umetnost, marginalizovane grupe, socijalno preduzetništvo, sport i zaština životne sredine, oblasti u koje su kompanije ulagale i prethodnih godina.

Publikacija u kojoj su prikazani glavni rezultati istraživanja i primeri dobre prakse može se naći ovde.

Analizu je sproveo Forum za odgovorno poslovanje (FOP) u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag Fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum i Privredna komora Srbije.