Analiza: posledice pandemije na poslovanje mikro i malih preduzeća u Srbiji

Mikro i mala preduzeća u Srbiji zapošljavaju 629 hiljada ljudi. Osim direktnog zapošljavanja, ova preduzeća […]

Priručnik za zelenu ekonomiju i zeleno preduzetništvo

Ovaj priručnik nastao je u okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona (Green […]

Primeri dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu

Ova brošura predstavlja uvodno štivo za sve organizacije i pojedince koji žele da se bave […]

Zelena ekonomija i zeleno preduzetništvo

Ova brošura je namenjena svima koji žive i razmišljaju „zeleno” i održivo i kroz aktivnosti […]

Biznis po meri čoveka

Program podrške za socijalna preduzeća koja zapošljavaju mlade sproveden je u saradnji sa Smart kolektivom, […]

Davanja osoba sa visokom vrednošću kapitala

Smart kolektiv je sproveo istraživanje o davanjima za opšte dobro i ulaganjima u razvoj lokalnih […]

Novogodišnji katalog socijalnih preduzeća

Povodom Novogodišnjih praznika, pripremili smo za vas katalog proizvoda socijalnih preduzeća, iz koga možete da […]

Doprinos održivoj budućnosti (2018)

Forum za odgovorno poslovanje objavio je publikaciju Doprinos održivoj budućnosti kako bi pokazao na koji način su aktivnosti vodećih […]

Doprinos kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu u 2017. godini (2018)

S ciljem da merenje i izveštavanje, koji predstavljaju ključne preduslove za transparentno poslovanje i unapređenje […]

Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji (2017)

Prateći trend programa investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koji se pokreću širom Evropske […]