Naša posvećenost socijalnim inovacijama proizlazi iz uverenja da je preduslov za kreiranje pravednog, otvorenog i demokratskog društva u kome želimo da živimo stvaranje novog građanskog društva – efikasnih, održivih, preduzimljivih organizacija koje se ne baziraju na tradicionalnoj podeli na sektore i uloge, nego kombinuju najbolje od svega, istovremeno podstičući i razvijajući nove lidere, aktivizam, socijalnu osvešćenost i preduzetnički duh u svom užem i širem okruženju.