Smart kolektiv nastoji da objavljivanjem stručnih materijala upozna organizacije civilnog društva, socijalna preduzeća i druge društvene aktere sa mogućnostima i izazovima koje nudi oblast socijalnih inovacija, kao i da im pomogne da na što efektivniji način ostvare svoju društvenu misiju.

Analiza: posledice pandemije na poslovanje mikro i malih preduzeća u Srbiji

Mikro i mala preduzeća u Srbiji zapošljavaju 629 hiljada ljudi. Osim direktnog zapošljavanja, ova preduzeća […]

Ekosistemi socijalnih preduzeća u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu

Organizacija NESsT je, u periodu od novembra 2016. do januara 2017. godine, sprovela dubinsko istraživanje […]

Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom (2017)

Publikacija donosi pregled trenutnog stanja kada je reč o sprovođenju Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj […]

Pakt za mlade (2016)

Incijativa Evropski Pakt za mlade zasniva se na zajedničkim nastojanjima biznis lidera i EU da […]

Marketing po meri aktivista – Vodič za razvoj marketinškog plana (2016)

Iako se po prirodi posla bavimo dobrim stvarima koje su vredne pomena, često ne razmišljamo […]

Politike i mehanizmi podrške socijalnim preduzećima u Evropi (2015)

Istraživanje nudi prikaz mera javne politike i mehanizama podrške socijalnim preduzećima u Evropi kroz prikaz […]

Moje biznis lekcije (2015)

Priče koje možete pronaći u ovoj publikaciji  rezultat su dobre volje nekoliko uspešnih domaćih preduzetnika […]

Vodič za fandrejzing – Alternativni izvori finansiranja (2015)

Smatramo da je održivost neprofitnih organizacija u savremenoj ekonomiji nemoguća bez novog pristupa fandrejzingu odnosno […]

Katalog: Partnerstva po meri društva 2014/2015

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća

S ciljem da motiviše i osnaži organizacije civilnog društva u Srbiji da pokrenu profitne inicijative […]