Učešćem u brojnim aktivnostima i inicijativama na evropskom i globalnom nivou, Smart kolektiv daje aktivan doprinos jačanju međusobne saradnje između aktera koji oblikuju socijalnu ekonomiju u cilju njihovog usaglašenog delovanja, ali i uticanja na donosioce odluka. Kada je reč o aktivnostima na nacionalnom nivou, naša organizacija jedan je od osnivača Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, prve mreže organizacija posvećenih unapređenju i razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Forum civilnog društva: Preporuke o socijalnoj ekonomiji

Trst, 12. jul 2017. – Smart Kolektiv je adminstrirao online diskusiju o socijalnoj ekonomiji i […]

Uticaj na javne politike o socijalnom preduzetništvu

Kao organizacija koja čvrsto veruje u ogroman značaj i potencijal socijalnog preduzetništva, Smart kolektiv se […]

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva

Smart kolektiv je jedan od osnivača Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, prve mreže organizacija posvećenih […]