Članice Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, imale su konsultativni sastanak u Vladi Srbije povodom izrade predloga novog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Sastanak je bio organizovan od strane Predsednice Vlade Republike Srbije, gospođe Ane Brnabić, i ministra za rad, boračka i socijalna pitanja, gospodina Zorana Đorđevića. Pored njih, na sastanku su bili prisutni i članovi Kabineta Predsednice Vlade RS, predstavnica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade RS, predstavnici organizacija civilnog društva NALED i Građanske Incijative, kao i predstavnici članica Koalicija – Inicijative ta razvoj i saradnju (IDC)Evropskog pokreta u SrbijiTrag Fondacije i Smart kolektiva.

Zaključak sastanka bio je da je uključivanje organizacija civilnog društva u proces kreiranja zakona, kao važnih i relevantnih aktera, važan korak ka stvaranju povoljnih uslova za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. U narednom periodu, predstavnici Koalicije će organizovati nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavnicima socijalnih preduzeća i drugih relevantnih aktera i definisati preporuke za dalji rad na razvoju podsticajnijeg pravnog okvira.