Koalicija

Učešćem u brojnim aktivnostima i inicijativama na evropskom i globalnom nivou, Smart kolektiv daje aktivan doprinos jačanju međusobne saradnje između aktera koji oblikuju socijalnu ekonomiju u cilju njihovog usaglašenog delovanja, ali i uticanja na donosioce odluka. Kada je reč o aktivnostima na nacionalnom nivou, naša organizacija jedan je od osnivača Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, prve mreže organizacija posvećenih unapređenju i razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Go to Top