Socijalno preduzetništvo pruža inovativne odgovore na različite društvene izazove u Srbiji već više od dve decenije. Tradicionalni pristup rešavanju problema ranjivih društvenih grupa uključivanjem pasivnog sistema socijalne zaštite pokazao se neodrživ, kako zbog neadekvatnog odgovora na potrebe korisnika, tako i zbog nedovoljnih javnih resursa iz kojih bi se problemi rešavali. Socijalna preduzeća u Srbiji su se razvila autonomno i poslovala su u različitim pravnimformama bez sistemskog uređenja oblasti i podrške javnih institucija. Stupanje na snagu Zakona o socijalnom preduzetništvu, u novembru 2022, prvi je ozbiljan korak države ka podršci ovom sektoru. Savet za razvoj socijalnog preduzetništva Vlade Republike Srbije je inicirao izradu Programa čija se finalizacija, nakon konsultacija i javne rasprave, očekuje u što skorijem periodu.  

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije je u drugoj polovini 2022. godine analizirala postojeći ragulatorni okvir, izvršila pregled dosadašnjih analiza i dostupnih podataka, još jednom konsultovala deo aktera, što je za ishod imalo pisanje preporuka za razvoj sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Pogledajte spisak preporuka na sajtu Koalicije.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSe) osnovana je 2010. godine kao neformalna mreža organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva, koju čine Trag fondacija, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Smart kolektiv.