Tokom dva protekla meseca, 125 organizacija iz regiona potpisalo je “Deklaraciju civilnog društva Zapadnog Balkana o socijalnoj ekonomiji” koja poziva donosioce odluka da preduzmu konkretne korake koji će doprineti daljem razvoju ovog ekonomskog modela utemeljenog na zaštiti društva i planete. 

Broj organizacija koje su se okupile da podrže teme i ciljeve Deklaracije o socijalnoj ekonomiji predstavlja veliki uspeh koji je ukazao na snagu sektora. Sada želimo da najavimo drugu fazu promocije deklaracije u kojoj ćemo: 

  1. Organizovati sastanke sa nacionalnim i EU institucijama kako bismo istakli potrebe i probleme aktera socijalne ekonomije
  2. Promovisati najbolje prakse socijalnog preduzetništva iz regiona Zapadnog Balkana i Evrope kako bi ukazali na potencijal socijalnih preduzeća      

Deklaracija je lansirana 15. juna na Forumu socijalnih inovacija u Beogradu, kada su je potpisali predstavnici organizacija Yunus Social Business Balkans (ALB), Youth Alliance Kruševo (MKD),  CDP Globus (BIH), Centar za omladinsku edukaciju (MNE), Forum for Civic Initiatives (KOS) i Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (SRB) koja je ujedno i inicirala Deklaraciju. 

Smatrajući da je došlo vreme da socijalna ekonomija postane deo zvanične i vidljive politike vlada Zapadnog Balkana i regionalnih tela, predstavnici organizacija civilnog društva potpisali su i lansirali Deklaraciju kojom pozivaju i ohrabruju donosioce odluka u EU, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji da sprovedu ́određene korake koji bi pospešili njen razvoj. Ti koraci podrazumevaju dalju saradnju na stvaranju povoljnijeg okruženja politike za razvoj socijalne ekonomije, adekvatnu finansijsku podršku koja prepoznaje njenu specifičnost, udruživanje i međusektorska partnerstva, kao i širenje znanja o socijalnoj ekonomiji. 

Deklaraciju možete da pročitate i potpišete na vebsajtu KoRSE. 

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSe) osnovana je 2010. godine kao neformalna mreža organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva, koju čine Trag fondacija, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Smart kolektiv.