Smart kolektiv je jedan od osnivača Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, prve mreže organizacija posvećenih unapređenju i razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Koalicija je organizovala veliki broj javnih događaja, okruglih stolova i konferencija za promociju socijalnog preduzetništva, i definisala ključne probleme i preporuke za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva osnovali su 2010. godine Evropski pokret u Srbiji, Grupa 484, Inicijativa za saradnju i razvoj Srbija, Smart kolektiv i Trag fondacija, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Misija Koalicije je da udruživanjem kapaciteta i resursa članice zajednički rade na stvaranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i podizanju  svesti ključnih aktera o značaju ovog koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva u celini, kako bi se ustanovili odgovarajući zakonski okviri i održivi mehanizmi finansiranja socijalnih preduzeća. Jedan od prioriteta Koalicije jeste i uspostavljanje partnerstava sa relevantnim društvenim akterima – državom, lokalnim i međunarodnim organizacijama civilnog društva i privatnim sektorom, s ciljem ubrzanja rada na ispunjenju predviđenih ciljeva.

Članice Koalicije su organizovale i / ili učestvovale u brojnim aktivnostima u ovoj oblasti :

  • Koalicija je bila jedan od partnera Erste Fondacije u organizaciji Social  Business Tour 2010 , koji je održan pod pokroviteljstvom prof. Muhameda Junusa;
  • Pokretanje mreže SENS – Mreže socijalnih preduzeća u Srbiji, 2010. godine (www.sens.rs). Smart kolektiv je 2012. godine razvio promotivnu strategiju i novi sajt za SENS mrežu;
  • Organizovanje konferencija, okruglih stolova, treninga i seminara o socijalnom preduzetništvu;
  • Sprovođenje istraživanja sa predstavnicima javnog sektora i postojećih socijalnih preduzeća, u cilju identifikovanja ključnih problema i izazova za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji , 2011;
  • Zalaganje za bolji i stimulativniji zakon o socijalnom preduzetništvu u Srbiji , 2011 – 2013;
  • Podsticanje socijalnog preduzetništva kod mladih, projekat Inovativa, 2013.