Beograd, 3.12.2021 – U savremenom društveno-ekonomskom kontekstu, pitanje održivosti poslovanja postaje sve značajnija tema, kako za same nosioce privrednih aktivnosti tako i za različite društvene aktere. S obzirom na sve složenije društvene izazove i sve naglašeniju potrebu za očuvanjem životne sredine, nameće se potreba za objavljivanjem, pored finansijskih pokazatelja, i nefinansijskih informacija u vezi sa poslovanjem, koje su bitne za sticanje celovite slike o poslovanju preduzeća i uticaju koji ostvaruje.

Oslanjajući se na evropsku uporednu praksu, nefinansijsko izveštavanje uvedeno je u domaće zakonodavstvo usvajanjem izmena i dopuna Zakona o računovodstvu, u oktobru 2019. godine. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, sa odloženom primenom određenih odredbi zbog potrebnog vremena za prilagođavanje. Sa ciljem prikupljanja najčešćih pitanja i nedoumica povodom uvođenja zakonske obaveze nefinansijskog izveštavanja, a kako bi ta pitanja u okviru ove publikacije bila razjašnjena, Forum za odgovorno poslovanje i Savet za društveno odgovorno poslovanje PKS sproveli su tokom juna 2021. anketu među potencijalnim obveznicima nefinansijskog izveštavanja. U ovoj publikaciji nalaze se odgovori na neka od postavljenih pitanja.

Publikacija je podeljena u dve tematske celine: 1) deo koji govori o kontekstu bitnom za razvoj nefinansijskog izveštavanja, obaveznom nefinansijskom izveštavanju u Evropskoj uniji i u Srbiji, i donosi preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti; 2) deo koji predstavlja praktičan vodič za kompanije na putu ka izradi nefinansijskog izveštaja, sa savetima i primerima dobre prakse.

Publikaciju možete preuzeti OVDE.