Publikacija koja predstavlja rezultate istraživanja o dostupnim finansijskim instrumentima za razvoj preduzetništva sa fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i socijalna preduzeća, koje je sproveo Smart kolektiv, objavljena je u okviru projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”.  

U sklopu projekta mapiranja raspoloživih izvora finansiranja, Smart kolektiv je početkom godine sproveo istraživanje među odabranim akterima na strani ponude i potražnje. Rezultati istraživanja pokazuju da je ponuda izvora finansiranja za ciljnu grupu preduzeća/organizacija veoma ograničena, te da dominiraju državni vidovi podrške. Kada je reč o privatnom sektoru i inostranim izvorima finansiranja, osim tri poslovne banke, jedne inostrane agencije za međunarodni razvoj i još uvek nedovoljno poznatih i etabliranih crowdsourcing inicijativa, na tržištu trenutno nema drugih ponuđača finansijskih instrumenata.  

U sprovedenoj anketi mahom su učestvovali preduzetnici, mikro i mala preduzeća. Istraživanje pokazuje kakva su očekivanja anketiranih u pogledu ponude budućih izvora finansiranja, koliko često prate konkurse i javne pozive namenjene preduzetništvu i njihovoj ciljnoj grupi, kao i kakva je samoprocena internih kapaciteta preduzeća/organizacija da samostalno odgovore na konkurse i javne pozive. Takođe, dobijene su informacije o dodatnim vidovima podrške, izvorima informisanja o aktuelnim konkursima i javnim pozivima i transparentnosti i vidljivosti javnih konkursa. 

Preuzmite publikaciju ovde! 

Rezultati sprovedenog mapiranja doveli su do konkretnih zaključaka koji se mogu koristiti za definisanje zagovaračkih ciljeva Programa kako bi se unapredila dostupnost izvora finansiranja za preduzetnike i preduzetnice, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i socijalnih preduzeća. Podaci će biti ažurirani na godišnjem nivou. 

Publikacija je objavljena u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, koji finansira USAID, a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.