Organizacija Smart kolektiv, pionir u oblasti društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva u Srbiji, objavila je ESG/SDG barometar – kratak vodič namenjen kompanijama koje razmišljaju o svom putu ka održivosti.

Ovaj kratak, ali sadržajan vodič, namenjen je prvenstveno donosiocima odluka u kompanijama kao svojevrstan putokaz kroz dinamično okruženje i promene koje nastaju inicirane globalnim talasom održivosti. Pubikacija takođe nudi i set preporuka namenjenih ostalim partnerima.

Postojanje različitih koncepta kao što su ESG, SDG i CSR može da budu pomalo zbunjujuće za kompanije koje razmišljaju o održivosti, naročito ukoliko ove koncepte međusobno suprotstavljaju i porede koji je bolji. ESG/SDG barometar donosi novu vrednost u pristupu pitanjima održivosti time što pokazuje da ovi koncepti nisu međusobno suprostavljeni, već da se zajedno nalaze u funkciji održivost.

Barometar je dizajniran tako da pokriva tri osnovne oblasti održivosti – životnu sredinu, društvo i upravljanje, i ukršta relevantne Ciljeve održivog razvoja (SDG) unutar svake od njih, kako bi predstavio trenutnu situaciju i dalje prognoze. Svrha SDG/ESG barometra je da pruži pregled trenutnog stanja i trendova u održivosti u vezi sa poslovnim aktivnostima, da prikaže napredak integracije SDG-a i ESG praksi u poslovanje imajući u vidu nacionalni kontekst i uticaj politika EU, kao i da identifikuje aktuelni i predstojeći uticaj državnih politika i propisa koji imaju za cilj podsticanje održivog razvoja. Namenjen da postane godišnja publikacija koja prati napredak iz godine u godinu, Barometar može poslužiti kao polazna tačka za kreiranje novih programa/projekata kompanija i uticati na javne politike.

ESG/SDG barometar možete preuzeti u elektronskoj formi putem sledećeg linka.

ESG/SDG barometar je nastao na temelju uporedne analize trendova u svetu i istraživanja stavova vodećih kompanija koje posluju u Srbiji. Publikacija je nastala u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ koju podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030.