Ovaj liflet nastao je u okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona (Green Economy for Advanced Region), koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Severne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

Narušavanje životne sredine i klimatske promene poslednjih decenija predstavljaju veliki izazov za čitav svet pa tako i za evropsku zajednicu. Da bi se borila protiv ovog izazova, Evropska komisija je sredinom decembra 2019. godine predstavila Evropski zeleni plan kao skup mera za postizanje održive ekonomije. Evropski zeleni plan je odgovor na klimatske promene i negativan uticaj na životnu sredinu, kao i na društvene izazove koje one nose sa sobom. Razlozi koji podstiču na stvaranje ovakvog plana zasnivaju se prvenstveno na ekološkim pitanjima kao što su klimatske promene, promene u biodiverzitetu, oštećenje ozonskog omotača, zagađenje vode, zagađenje urbanih sredina, velika proizvodnja i slaba efikasnost prilikom upravljanja otpadom i slično.

Zelena agenda za Zapadni Balkan je nova strategija za rast ove regije, kojom se prelazi sa tradicionalnog modela na održivu ekonomiju, u skladu sa Evropskim zelenim planom. Potpisivanjem Deklaracije o Zelenoj agendi, zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale na Samitu u Sofiji 10. novembra 2020. da će sprovoditi mere u oblasti sprečavanja klimatskih promena i zagađenja, razvoja energije, saobraćaja i cirkularne ekonomije, kao i razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Liflet možete preuzeti na sledećem LINKU.