Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv organizuju godišnju međunarodnu konferenciju o društveno odgovornom poslovanju s ciljem da predstave najnovije CSR tendencije, iniciraju međusektorska partnerstva i promovišu temu društveno odgovornog poslovanja među relevantnim akterima u Srbiji.

Od 2010. godine CSR Forum je posetilo vise od 700 ljudi, a među govornicima na konferenciji bili su i neki od najpoznatijih svetskih stručnjaka u oblasti društveno odgovornog poslovanja, kao što su Lord Michael Hastings, David Halley, Mallen Baker, Henk Kinds, Graham Baxter, Geoffrey Mazullo i mnogi drugi. 

CSR Forum je prestižan godišnji događaj u organizaciji Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, koji domaćem poslovnom, javnom i civilnom sektoru predstavlja aktuelna rešenja i trendove iz oblasti društveno odgovornog poslovanja. Ova konferencija ima za cilj da stimuliše razvijanje međusektorske saradnje, kao preduslova za održivi razvoj društva. Inovativan i zanimljiv karakter Forumu, pored izlaganja eksperata iz oblasti CSR-a, daje i Sajam partnerstva na kojem socijalna preduzeća i organizacije civilnog društva predstavljaju mogućnosti saradnje privatnom i javnom sektoru. U okviru CSR Foruma svake godine organizuju se prateći sadržaji koji pored Sajma partnerstava uključuju i predstavljanje projekata kompanija kroz različite formate s ciljem da se javnosti predstave dobre prakse i promoviše društveno odgovorno poslovanje. Smart kolektiv mapira aktuelne teme i govornike, osmišljava i predlaže agendu, bavi se logističkim aspektima organizacije događaja, produkcijom konferencijskih materijala, pratećih sadržaja i promocijom događaja u javnosti.

CSR Forum

  CSR Forum

CSR Forum i Sajam Partnerstva

CSR Forum i Sajam Partnerstva