Sajam partnerstva

Sajam partnerstva predstavlja inovativan model povezivanja organizacija civilnog i poslovnog sektora koji pruža mogućnost ostvarivanja konkretne saradnje između njih. Kompanije među organizacijama na Sajmu partnerstva pronalaze partnere za realizaciju svojih volonterskih ili filantropskih programa, ali i socijalna preduzeća čije proizvode i usluge mogu uključiti u svoj lanac nabavke i distribucije. Od 2008. godine do danas, preko 90 organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i ustanova imalo je priliku da više od 900 posetilaca Sajma upozna sa mogućnostima za saradnju, što je iniciralo mnoga uspešna međusektorska partnerstva.

Go to Top