Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz predstavljanje organizacija i socijalnih preduzeća – potencijalnih partnera sa kojima bi kompanije mogle da ostvare dugoročnu i višestruko korisnu saradnju.

Katalog možete preuzeti ovde.