Partnerstva

Home|Podrška OCD|Partnerstva

Zajedničko identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora neophodan su preduslov za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i društva u celini. Prepoznajući njihov značaj, Smart kolektiv pokreće i promoviše aktivnu i otvorenu komunikaciju između predstavnika svih sektora, vodeći se načelima društvene odgovornosti i međusektorske saradnje. Do sada smo, u saradnji sa partnerima, ovaj uspešan model uveli u nekoliko lokalnih zajednica u Srbiji, a istovremeno zastupamo i promovišemo njegovu primenu i na nacionalnom nivou.

Go to Top