Zajedničko identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora neophodan su preduslov za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i društva u celini. Prepoznajući njihov značaj, Smart kolektiv pokreće i promoviše aktivnu i otvorenu komunikaciju između predstavnika svih sektora, vodeći se načelima društvene odgovornosti i međusektorske saradnje. Do sada smo, u saradnji sa partnerima, ovaj uspešan model uveli u nekoliko lokalnih zajednica u Srbiji, a istovremeno zastupamo i promovišemo njegovu primenu i na nacionalnom nivou.

Projekat za unapređenje okvira za davanje

Projekat za unapređenje okvira za davanje, finansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi […]

Brzi sastanci socijalnih preduzeća i kompanija na CSR forumu

U okviru CSR Foruma koji je održan 9.decembra 2017., organizovan je tradicionalni Sajam partnerstva, jedinstvena […]

Ideja za bolje sutra 2017/2018

Program Ideja za bolje sutra Smart kolektiv realizuje u partnerstvu sa UniCredit Bankom, UniCredit Fondacijom […]

Međusektorska debata o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

19. jun 2017. – U okviru projekta “Međusektorski pristup unapređenju prava na rad osoba sa […]

Razvoj tržišta socijalnog finansiranja – Studijska poseta Belgiji

Brisel, 12-14. jun 2017. – U partnerstvu sa belgijskom organizacijom Oksigen Lab, Smart kolektiv je […]

Posetite Kutak socijalnih preduzeća na CSR Forumu

Beograd, 6. decembar 2016. – Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv vas pozivaju da posetite Kutak socijalnih preduzeća na CSR forumu. […]

Sajam partnerstva 2015

Za učešće na Sajmu partnerstva 2015. godine izbor smo teškom odlukom sveli na 15 najinovativnijih […]

Sajam partnerstva 2014

Na Sajmu partnerstva 2014. godine 16 odabranih organizacija i socijalnih preduzeća koje imaju najinovativnije ideje, […]

Pakt za mlade (2016)

Incijativa Evropski Pakt za mlade zasniva se na zajedničkim nastojanjima biznis lidera i EU da […]

Katalog: Partnerstva po meri društva 2015/2016

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]