Istraživanja i publikacije

Home|Razvoj socijalnih inovacija|Istraživanja i publikacije

Smart kolektiv nastoji da objavljivanjem stručnih materijala upozna organizacije civilnog društva, socijalna preduzeća i druge društvene aktere sa mogućnostima i izazovima koje nudi oblast socijalnih inovacija, kao i da im pomogne da na što efektivniji način ostvare svoju društvenu misiju.

Go to Top