U nameri da poboljša kapacitete organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i društvenih aktivista, Smart kolektiv razvija različite edukativne programe iz oblasti socijalnih inovacija. Oni su rezultat našeg dugogodišnjeg rada, iskustava u sprovođenju različitih projekata, inicijativa i rada na terenu, kao i saradnje sa međunarodnim partnerima od kojih preuzimamo najuspešnije metodologije. Edukativni programi podrazumevaju intenzivan rad sa učesnicima, koji je uvek fokusiran na pojedinačne potrebe organizacija i razvoj njihovih ideja i projekata. Oni, takođe, kombinuju rad trenera, biznis eksperata, mentora, konsultanata i tima Smart kolektiva, kako bi se omogućili izbalansiranost teorije i prakse i raznovrsnost u pristupu učesnicima.

GIZ YEP Projekat: Trening o LEAN metodologiji

Beograd, 25. – 26. januar 2019. godine – U okviru Programa podrške preduzećima koja imaju […]

Organizovana početna radionica GIZ programa podrške socijalnim preduzećima

Beograd, 17-19. novembar 2017. – Kao prva aktivnost u okviru Programa podrške preduzećima koja imaju […]

Ekosistemi socijalnih preduzeća u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu

Organizacija NESsT je, u periodu od novembra 2016. do januara 2017. godine, sprovela dubinsko istraživanje […]

Investment Ready Program Warm up događaj u Smartu

Beograd, 21. mart 2018. godine. – U okviru partnerstva sa Impact Hub Vienna, Smart kolektiv […]

Program podrške EBRD-a za socijalna preduzeća: Studijska poseta Tajvanu

Tajpej, 14. – 19. januar 2018. – Ivana Stančić, menadžer programa za socijalne inovacije u Smart […]

Investiranje u socijalna preduzeća – Studijska poseta Briselu

U okviru projekta “Finansiranje društvenih preduzeća u Srbiji – izgradnja partnerstava i modela održivog razvoja […]

Mentorski program Fondacije Hajnrih-Bel i Smart kolektiva za socijalna preduzeća

Beograd, 27. oktobar 2017. – 6-mesečni program mentorske podrške za socijalna preduzeća koji implementiraju Fondacija […]

Održan YBI globalni mentorski Masterclass

London, od 9. do 13. oktobra 2017. – Predstavnica Smart kolektiva, Ivana Stančić, učestvovala je […]

EaSI radionica socijalnog finansiranja

Atina, 28-29. Septembar 2017. – Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva, bio je jedan od učesnika […]

EVPA organizovala Trening upravljanja socijalnim uticajem

Brisel, 19. – 20. septembar, 2017. – Predstavnik Smart kolektiva učestvovao je na Treningu upravljanja […]