U okviru Programa podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade, Smart kolektiv je organizovao završni dvodnevni trening u oblasti LEAN metodologije za predstavnike socijalnih preduzeća.

Treneri na ovoj radionici bili su Marko Moračić i Nikola Jovanović, iskusni poslovni konsultanti koji su takođe angažovani kao glavni konsultanti u pomenutom programu. Tokom obuke, predstavnici socijalnih preduzeća su naučili osnove LEAN metodologije i pristupe kreiranju proizvoda i usluga prema njenim zahtevima. Glavni princip LEAN metodologije je razvijanje i testiranje novih proizvoda sa što manje napora. Takođe, ova metodologija se može koristiti na svim nivoima organizacije kako bi se smanjili troškovi, povećala efikasnost i vrednost koju korisnici dobijaju.

U okviru obuke, predstavnici socijalnih preduzeća su naučili kako da kreiraju minimalni održivi proizvod (MVP) i kako da testiraju proizvode i usluge. Takođe, imali su priliku da izrade plan za implementaciju LEAN metodologije u svojim preduzećima i da definišu proces testiranja i poboljšanja njihovih ključnih proizvoda.

Trening je okupio 18 učesnika iz 12 socijalnih preduzeća.