Još jedna radionica u okviru Programa za održive ideje koju su pohađali mladi pokretači preduzeća koja doprinose rešavanju različitih problema u zajednici, održana je u četvrtak, 28. aprila uz podršku naših dugogodišnjih saradnika Marka Moračića i Nikole Jovanovića. Učesnici su ovog puta radili na postavljanju organizacionih ciljeva kako bi stvorili podržavajuću strukturu u kojoj biznis može da raste i da se razvija zajedno sa potrebama korisnika. Uz podršku mentora, timovi su na sopstvenim primerima pravili matrice odgovornosti, naučili važnost procedura za kontinuirani kvalitet i efikasnost poslovanja. Takođe, upoznali se sa Diznijevom strategijom kreativnosti kako bi testirali svoje ideje i standardizovali proces proizvodnje.  

Ova radionica deo je našeg inkubacionog programa namenjenog start-apovima sa društvenim i /ili ekološkim uticajem  i četvrta je od 6 radionica koje će se održati do juna.  

Program za održive ideje je program za mlade lidere/ke koji razvijaju preduzetnička i inovativna rešenja za lokalne društvene i/ili ekološke izazove. Kroz besplatni program podrške, 10 mladih start-ap preduzeća, zajedno sa timom iskusnih biznis mentora i eksperata,  radi na sticanju znanja i veština koja će im pomoći da unaprede svoju biznis ideju. Upoznajte 10 preduzeća – učesnike Programa za održive ideje! 

Program za održive ideje sprovodi se uz podršku Ambasade SAD u Beogradu i deo je petogodišnje strategije i programa Smart Impakt Fonda – Fonda za razvoj održive ekonomije. Fond nastoji da pruži dugoročnu stručnu i finansijsku podršku socijalnim preduzećima u različitim fazama razvoja i da na taj način doprinese razvoju ekonomije sa pozitivnim društvenim uticajem. Program će do 2024.godine investirati oko pola miliona evra u inicijative i preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama.    

Smart Impakt Fond je 2019. godine pokrenuo Smart kolektiv uz podršku EFSE Entrepreneurship Academy – EFSE Preduzetnička akademija, EVPA – Evropske Asocijacije za preduzetničku filantropiju i Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji je bio finansiran od strane USAID-a, a koji je sprovela Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac.