Incijativa Evropski Pakt za mlade zasniva se na zajedničkim nastojanjima biznis lidera i EU da stvore kulturu partnerstva biznisa i obrazovanja kako bi povećali šanse mladih ljudi da pronađu posao. Brošura sadrži informacije o inicijativi i načinima njene realizacije u Srbiji, uz predstavljanje stanja, ključnih aktera i primera saradnje između kompanija i partnera iz javnog i civilnog sektora.

Brošuru možete preuzeti ovde.