Evropski monitor socijalnih preduzeća (ESEM) prvi je monitor za socijalno preduzetništvo na evropskom nivou. Glavni cilj projekta je da komunicira, podržava i promoviše potrebe i interese preduzeća u socijalnoj i solidarnoj ekonomiji u Evropi i šire. Najnovije izdanje za period 2023-2024, uključiće odgovore iz 31 zemlje na 26 jezika. 

ESEM prikuplja uvide u socijalno preduzetništvo i čini ih dostupnim donosiocima odluka, zvaničnicima vlada, investitorima, istraživačima i praktičarima sa uticajem. Uz veći nivo znanja i bolje razumevanje sektora, finansiranje, kao i politike EU i nacionalne politike, mogu postati prilagođenije potrebama (budućih) socijalnih preduzetnika. Efikasnije socijalno finansiranje i socijalno preduzetništvo ubrzaće postizanje Ciljeva održivog razvoja UN do 2030. godine. 

Više od 2.000 socijalnih preduzetnika podelilo je svoja iskustva u poslednjem izdanju Evropskog monitora za socijalno preduzetništvo i njihovi glasovi već imaju uticaj širom Evrope kod vlada, obrazovnih institucija i donosioca politika. Ovo je samo početak. 

Popunite upitnik jer deleći svoje uvide danas, pomoći ćete informisanju sledeće generacije politika socijalnog preduzetništva i ulaganja sa uticajem koje će uticati na vašu organizaciju u budućnosti. Dajte svoj glas i budite deo promene! 

Smart Kolektiv je aktivan i ponosan član Euklidove mreže, preko koje povezuje i sarađuje sa drugim nacionalnim mrežama i socijalnim preduzećima širom Evrope.     

 

Upitnik možete naći OVDE! 

Za više informacija, posetite veb stranicu projekta OVDE!