Publikacija donosi pregled trenutnog stanja kada je reč o sprovođenju Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji OSI, predstavlja rezultate istraživanja o načinima njegove primene u poslovnom sektoru i pruža preporuke za unapređenje Zakona i njegovo efektnije sprovođenje, ali i predloge mehanizama podizanja svesti poslovnog sektora. Nastala je kao deo projekta „Međusektorski pristup unapređenju prava na rad osoba sa invaliditetom kao osnovnog ljudskog prava“ koji realizuju Smart kolektiv, UG Naša kuća i Forum za odgovorno poslovanje, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Publikaciju možete preuzeti ovde.