Smart kolektiv nastoji da objavljivanjem stručnih materijala upozna organizacije civilnog društva, socijalna preduzeća i druge društvene aktere sa mogućnostima i izazovima koje nudi oblast socijalnih inovacija, kao i da im pomogne da na što efektivniji način ostvare svoju društvenu misiju.

Partnerstva po meri društva – Vodič za međusektorska partnerstva (2013)

U ovoj publikaciji naći ćete sve o nastanku i razvoju međusektorskih partnerstava, njihovom značaju i […]