Istraživanje nudi prikaz mera javne politike i mehanizama podrške socijalnim preduzećima u Evropi kroz prikaz primera dobre prakse Evropskih zemalja, koji sa stanovišta Srbije mogu biti korisni u daljim aktivnostima na zagovaranju sličnih politika u Srbiji.

Istraživanje možete preuzeti ovde.