S ciljem da motiviše i osnaži organizacije civilnog društva u Srbiji da pokrenu profitne inicijative i postanu održivije, ali i da socijalnim preduzetnicima pomogne da nauče više o poslovnom razvoju i izradi biznis plana, Smart kolektiv je tokom 2012. godine razvio prvi vodič koji obuhvata konkretne korake za pokretanje socijalnog preduzeća, sa primerima i savetima tima biznis eksperata.

Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća je prvi vodič ovog tipa u Srbiji. Odštampan je u tiražu od 2000 primeraka i distribuiran u štampanom i elektronskom obliku velikom broju organizacija i socijalnih preduzeća u Srbiji, koja su ga ocenila kao praktičan i koristan tutorijal.  

Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća razvili smo uz podršku Insituta za održive zajednice, USAID-a i Erste Banke, u partnerstvu sa SENS mrežom, s ciljem da motivišemo i osnažimo sve one koji žele da svoju društveno korisnu ideju pretoče u preduzetnički, održiv model poslovanja. Namenjen je onima koji žele da kroz prodaju proizvoda i usluga pomognu rešavanje nekog društvenog problema ili zaposle neku teže zapošljivu društvenu grupu. Vodič je inspirisan željom da prenesemo iskustvo koje smo stekli pokretanjem dva socijalna preduzeća – Liceulice i Dobra torba.

U izradi Vodiča učestvovalo je i 12 eksperata iz različitih oblasti biznisa, a svoja iskustva u pokretanju i vođenju ovakvih inicijativa preneli su i predstavnici 9 socijalnih preduzeća. Zajedno sa biznis ekspertima Smart kolektiv je razvio i uredio sadržaj Vodiča, sa idejom da na zanimljiv, stručan i lako razumljiv način približi koncept razvoja socijalnog preduzeća, osnovnu motivaciju neophodnu za pokretanje socijalnog preduzeća, kao i šta sve treba imati u vidu pri pokretanju ovakvog preduzeća i izradi biznis plana.