Korporativna filantropija je deo koncepta društveno odgovornog poslovanja koji se odnosi na davanja za razvoj zajednice. Ona mogu biti novčana, u robi i uslugama, ili u vremenu i veštinama zaposlenih. Za razliku od tradicionalne korporativne filantropije koja podrazumeva „ispisivanje čeka“ u dobrotvorne svrhe, bez nekog posebnog plana i strukture, Smart kolektiv nastoji da poslovnom sektoru približi napredniji, strateški pristup ovoj oblasti, koji omogućava efikasno i transparentno raspoređivanje raspoloživih resursa i daje dugoročnije rezultate za kompaniju i njoj važne grupe.

Ciljevi Saveta za filantropiju: poboljšanje uslova za filantropske aktivnosti

U jesen 2017. godine Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart kolektiv, Forum za odgovorno poslovanje, Trag fondacija, Srpski filantropski […]

Holcim – Partnerstvo za budućnost

Tokom 2008. godine Smart kolektiv je za kompaniju Holcim razvio konkurs za donacije organizacijama civilnog […]

Inicijativa za odgovorno poslovanje

Smart kolektiv je 2004. godine pokrenuo prvi nacionalni program promocije društveno odgovornog poslovanja u Srbiji […]

Naš grad

U partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, Smart kolektiv redovno organizuje velike volonterske akcije zaposlenih, […]

Volonterske akcije i programi

Smart kolektiv pruža podršku kompanijama u osmišljavanju i implementaciji programa volontiranja zaposlenih, kako bi im […]

Baza CSR praksi

Smart kolektiv je tokom 2007. godine učestvovao u izradi baze najboljih CSR praksi u Srbiji, […]

Strategije ulaganja u zajednicu

S ciljem da pomogne kompanijama da unaprede i strateški formulišu i prate svoja ulaganju u […]

CSR Forum

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv organizuju godišnju međunarodnu konferenciju o društveno odgovornom poslovanju […]

Istraživanje o ulaganjima kompanija u zajednicu

Smart kolektiv sprovodi godišnje istraživanje o ulaganjima kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje u lokalnu zajednicu, […]

Mentori i preduzetnici u Ministarstvu omladine

U aprilu 2011. organizovali smo svečano potpisivanje sporazuma o saradnji izmađu mentora i preduzetnika u […]