Međusobno nepoznavanje poslovnog i civilnog sektora, i neprepoznavanje mogućnosti za partnerstvo, bile su prve prepreke koje je bilo neophodno prevazići na putu razvoja i promocije međusektorskih partnerstava kao efikasnog modela za rešavanje problema u savremenom društvu. Tokom 2005. godine Smart kolektiv je sproveo prvo istraživanje o stavovima civilnog i poslovnog sektora o potencijalima za saradnju. Pored istraživanja, analizirali smo teorijski i pravni okvir za dalji razvoj koncepta međusektorskih partnerstava i inicirali konkretna partnerstva u tri grada u Srbiji.

U proteklih nekoliko decenija, u većini razvijenih, kao i u velikom broju zemalja u razvoju, jasne granice između odgovornosti koje svaki od sektora u društvu ima postale su sve zamagljenije, a pritisci od strane javnog mnjenja u pogledu promena i potreba za intenzivnijom međusektorskom saradnjom sve veći. U tom kontekstu, Smart kolektiv je 2005. godine pokrenuo projekat „Biznis i NVO: Partnerstvo za uspeh”, s ciljem unapređenja međusektorskih partnerstava kroz strateško uključivanje poslovnog sektora i razvoja novih modela finansiranja civilnog sektora. Ovaj projekat, realizovan uz podršku Evropske agencije za rekonstrukcije, bio je usmeren na civilni i poslovni sektor, ali i na donosioce odluka u javnom sektoru, kao i na pojedine segmente javnosti. U okviru projekta sprovedeno je prvo istraživanje o stavovima civilnog i poslovnog sektora o potencijalima za saradnjuanalizirani su teorijski i pravni okvir za dalji razvoj koncepta međusektorskih partnerstava i održan je niz edukacija o partnerstvima i društveno odgovornom poslovanju u saradnji sa fondacijom Pontis iz Slovačke i organizacijom Business in the Community iz Velike Britanije. Kroz projekat su podržane i konkretne inicijative, koje su sprovođene u partnerstvu organizacija civilnog društva i kompanija. Na ovaj način podržani su Resurs centar Niš za unapređenje projekta „Umetnost davanja”, koji je okupio veliki broj kompanija aktivnih u Nišu, kao i KEC MNRO za projekat radnog angažovanja mentalno nedovoljno razvijenih osoba koji je pokrenut u saradnji sa više kompanija u Beogradu.

Pogledajte video zapis govora gospodina Stivena Vordsvorta, Ambasadora Velike Britanije, na otvaranju panel diskusije o društveno odgovornom poslovanju i međusektorskim partnerstvima.