Smart kolektiv od 2008. godine organizuje Sajam partnerstva, s ciljem da omogući organizacijama civilnog društva jedinstvenu priliku da predstavnicima poslovnog sektora i ostalim posetiocima Sajma predstave svoje projekte i konkretne predloge za saradnju.

Do sada je 75 organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća imalo priliku da na 5 održanih sajmova, pred više od 850 posetilaca, predstavi i inicira saradnju, što je za rezultat imalo uspostavljanje velikog broja uspešnih međusektorskih partnerstava.

Sajam partnerstva

Sajam partnerstva

Promocija međusektorskih partnerstava i iniciranje konkretnih partnerskih inicijativa osnovni su ciljevi Sajma partnerstva, koji Smart kolektiv organizuje od 2008. godine (ranije pod nazivom: Sajam neprofitnih inicijativa). Ova zanimljiva forma predstavljanja projekata organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća, i mogućnosti za saradnju koje oni nude drugim sektorima, pokazala se kao efikasan način da se sektori međusobno približe i intenziviraju komunikaciju. Sve veći broj organizacija prepoznaje saradnju sa biznis sektorom kao veoma važnu za održivost sektora, ali i zajednice uopšte. Kompanije među organizacijama na Sajmu pronalaze partnere za realizaciju svojih programa društvene odgovornosti, bilo da je reč o organizacijama koje mogu uključiti u sprovođenje volonterskih programa ili čije aktivnosti mogu podržati kroz filantropske programe, ili da je reč o socijalnim preduzećima čije proizvode i usluge mogu uključiti u svoj lanac nabavke i distribucije.

Prvi Sajam partnerstva organizovan je u okviru projekta “Podrška održivosti civilnog sektora u Srbiji: primena slovačkog iskustva u oblasti društveno odgovornog poslovanja”. Od 2010. godine Sajam partnerstva se organizuje u okviru CSR Foruma – godišnje konferencije posvećene društveno odgovornom poslovanju, uz podršku Instituta za održive zajednice i USAID-a.

Smart kolektiv osmišljava koncept Sajma, vrši selekciju organizacija i priprema ih za predstavljanje, rukovodi svim logističkim aspektima organizacije, bavi se produkcijom sajamskog materijala i promocijom događaja u javnosti.

Pogledajte video zapise sa CSR Foruma i Sajma partnerstva 20122011. i 2010. godine.

Sajam partnerstva

Sajam partnerstva