Strategije ulaganja u zajednicu

Home|Podrška kompanijama|Strategije ulaganja u zajednicu

Strateški pristup društveno odgovornom poslovanju omogućava kompaniji da na sveobuhvatan način sagleda sve rizike i mogućnosti u kontekstu održivosti i na najbolji način uskladi svoje odgovorne prakse sa svojom osnovnom delatnošću. Pomažemo kompanijama da kreiranjem Strategije ulaganja u zajednicu ili sveobuhvatne CSR strategije postave temelje za ostvarivanje dugoročnih i vidljivih rezultata koji imaju uticaj na funkcionisanje čitave organizacije. Stručnu podršku mogu da zatraže i kompanije koje žele da uvedu ili kontinuirano unapređuju svoje društveno odgovorne prakse, i time se pridruže sve većem broju kompanija koje CSR oblasti pristupaju na strateški način.

Go to Top