Smart kolektiv sprovodi godišnje istraživanje o ulaganjima kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje u lokalnu zajednicu, radno okruženje i zaštitu životne sredine, s ciljem da podstakne praksu merenja i izveštavanja u oblasti korporativne filantropije i društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Uveli smo prvu metodologiju za merenje ulaganja kompanija u lokalnu zajednicu, radno okruženje i zaštitu životne sredine, i izvestili javnost o uticajima ulaganja kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje tokom 2012. godine.    

Po ugledu na međunarodne trendove u merenju i izveštavanju o društvenoj odgovornosti kompanija, u okviru Foruma za odgovorno poslovanje je 2012. godine pokrenuto sveobuhvatno istraživanje o ulaganjima kompanija članica koje pruža pregled najčešće podržavanih društvenih tema, ostvarenih partnerstava u lokalnoj zajednici, daje uvid u iznose i strukturu novčanih i nenovčanih donacija, kao i u obim i načine angažovanja zaposlenih na programima podrške društvu. Istraživanje ide i korak dalje u odnosu na slične metodologije, i pored pokazatelja koji se odnose na angažovanje kompanija u lokalnoj zajednici, pruža uvid u podatke o ulaganjima kompanija u razvoj zaposlenih i poboljšanje radnog okruženja, kao i u zaštitu životne sredine. Rezultati istraživanja promovisani su u novembru 2013. godine i izazvali su veliko interesovanje stručne javnosti i ostalih zainteresovanih strana. Smart kolektiv kao administrator Foruma, učestvovao je u osmišljavanju metodologije, razvoju inicijalnog upitnika za kompanije, obradi podataka i promociji rezultata. U saradnji sa kompanijama članicama proces prikupljanja podataka i sadržaj upitnika stalno se unapređuju, čime osiguravamo dalji razvoj metodologije i veći kvalitet informacija.

Za više informacija posetite sajt Foruma za odgovorno poslovanje.