Tokom 2008. godine Smart kolektiv je za kompaniju Holcim razvio konkurs za donacije organizacijama civilnog društva ”Partnerstvo za budućnost”, koji ova kompanija uz našu kontinuiranu podršku i danas uspešno sprovodi.   

”Partnerstvo za budućnost” kompanije Holcim jedan je od prvih programa korporativnog davanja u Srbiji. Ovaj godišnji nacionalni konkurs koji se sprovodi već pet godina održao je i osnažio organizacije civilnog društva u Paraćinu.

Strategija ulaganja u zajednicu, koju smo za kompaniju Holcim razvili 2008. godine uključivala je i alate i mehanizme za njeno sprovođenje. Jedan od mehanizama koje smo strategijom predvideli bio je konkurs za organizacija civilnog društva za aktivnosti koje se sprovode u Paraćinu. Smart kolektiv je kordinirao i implementirao sve aktivnosti vezane za osmišljavanje i raspisivanje konkursa: predlog naziva konkursa (Partnerstvo za budućnost), razvoj celokupne konkursne dokumentacije, predselekciju pristiglih projekata i organizaciju selekcionog procesa. Od 2009. godine Smart kolektiv se u okviru konkursa bavi i monitoringom i evaluacijom podržanih projekata i izveštavanjem o rezultatima. Pored podrške kompaniji u sprovođenju ovog godišnjeg konkursa, Smart kolektiv pruža podršku i organizacijama koje sprovode projekte u Paraćinu.

Za više informacija pogledajte sledeći link.