Za kompaniju Telekom Srbija razvili smo tokom 2011. i 2012. godine Program donacija, koji je obuhvatao i inovativni način odabira strateških partnera kompanije.

Telekomov program donacija podelili smo u 7 ključnih oblasti:

  • – Strateška partnerstva;
  • – Nacionalni konkur za ustanove i organizacije iz oblasti mladi i obrazovanje;
  • – Stalni konkurs za donacije iz oblasti inkluzivno društvozdravlje i životna sredina;
  • – Posebni konkursi za neformalne inicijative građana (Uradi nešto!) i projekte iz oblasti kulture i umetnosti;
  • – Urgentni fond;
  • – Volonterski angažman zaposlenih;
  • – Podrška u vidu infrastrukture i usluga.

Odabir strateških partnera kompanije organizovali smo u nekoliko krugova selekcije koji su podrazumevali: poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga za saradnju sa kompanijom na godišnjem nivou; užu selekciju predloga od strane predstavnika kompanije na osnovu pristiglih prijava; prezentacije selektovanih organizacija u kompaniji; izbor partnera i uspostavljanje strateške saradnje.