Smart kolektiv je od svog osnivanja pokrenuo program socijalnog marketinga, s ciljem da kreativnom i profesionalnom upotrebom marketinških alata utiče na neke od ključnih izazova našeg društva – borbu protiv nasilja, građansku participaciju, omladinski aktivizam, pomirenje i sl. Nakon 15 godina rada u ovoj oblasti znamo da osmišljavanje i realizovanje kvalitetnih socijalnih kampanja obezbeđuje veću zainteresovanost javnosti za određene probleme, aktivnije angažovanje građana, kao i veći učinak i bolje pozicioniranje neprofitnih organizacija i njihovih korisnika u javnosti.

Projekat Inicijativa mladića: Predstavljena nova regionalna kampanja za mlade

Banja Luka, 28. februar 2019. – Predstavnici Smart kolektiva učestvali su na regionalnom sastanku partnera […]

Dobra torba promocija

Klijent: Smart kolektiv Period implementacije: 2013 Ciljevi kampanje: Pozicioniranje proizvoda i brenda „Dobra torba“ na […]

Izložba „Naš Beograd“

S ciljem da koncept korporativnog volontiranja približi građanima i ukaže na važnost angažovanja poslovnog sektora […]

SENS – promocija mreže i socijalnog preduzetništva

S ciljem da promoviše koncept socijalnog preduzetništva, socijalna preduzeća i njihove proizvode i usluge, Smart […]

Budi muško kampanja

Klijent: CARE NWB Balkan Period implementacije: 2009- Cilj kampanje: Promocija vršnjačkih edukativnih radionica kroz koje […]

Pazi sex

Klijent: CARE International, Balkans Period implementacije: 2011- Cilj kampanje: Edukacija mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju […]

Telekom – “Uradi nešto!”

Smart kolektiv je 2012. godine za kompaniju Telekom razvio inovativni konkurs za donacije „Uradi nešto!“. […]