Socijalni marketing

Home|Razvoj socijalnih inovacija|Socijalni marketing

Smart kolektiv je od svog osnivanja pokrenuo program socijalnog marketinga, s ciljem da kreativnom i profesionalnom upotrebom marketinških alata utiče na neke od ključnih izazova našeg društva – borbu protiv nasilja, građansku participaciju, omladinski aktivizam, pomirenje i sl. Nakon 15 godina rada u ovoj oblasti znamo da osmišljavanje i realizovanje kvalitetnih socijalnih kampanja obezbeđuje veću zainteresovanost javnosti za određene probleme, aktivnije angažovanje građana, kao i veći učinak i bolje pozicioniranje neprofitnih organizacija i njihovih korisnika u javnosti.

Go to Top