Strateško jačanje civilnog sektora podrazumeva uspostavljanje novih partnerstava i razvijanje novih modela finansiranja, za koje je saradnja s poslovnim sektorom od ključne važnosti. Tokom 2007. i 2008. godine, u partnerstvu s Pontis Fondacijom iz Slovačke, primenili smo slovačka iskustva u uspostavljanju međusektorskih partnerstava i razvoju društveno odgovornog poslovanja, s ciljem da ojačamo kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji za saradnju s poslovnim sektorom. 

12 organizacija civilnog društva iz svih delova Srbije prošlo je kroz program jačanja kapaciteta. Održali smo seriju javnih događaja usmerenih na promociju društveno odgovornog poslovanja. Organizovali smo prvi Sajam partnerstva na kome su organizacije imale priliku da predstave predloge za saradnju predstavnicima kompanija i koji je postao tradicionalni godišnji događaj.

Projekat „Podrška održivosti civilnog sektora u Srbiji: primena slovačkog iskustva u oblasti društveno odgovornog poslovanja” je realizovan uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovačke, kroz program razvojne pomoći SLOVAKAID, a u partnerstvu s Pontis fondacijom iz Bratislave, vodećom slovačkom organizacijom u oblasti međusektorskih partnerstava i društveno odgovornog poslovanja. U periodu kada je projekat realizovan, za Srbiju je bilo karakteristično međusobno nepoznavanje poslovnog i civilnog sektora, i neprepoznavanje mogućnosti za partnerstvo. U tom kontekstu, iskustva Slovačke koja je prošla kroz slične poteškoće u tranziciji ka demokratiji i tržišnoj ekonomiji pokazala su se kao relevantna i primenljiva. Projekat je podrazumevao intenzivni program jačanja kapaciteta za 12 organizacija civilnog društva iz svih delova Srbije, organizaciju javnih događaja sa ciljem promocije društveno odgovornog poslovanja u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Kruševcu, kojima su prisustvovali predstavnici multinacionalnih i domaćih kompanija, lokalnih malih i srednjih preduzeća, državnih institucija i lokalnih samouprava, kao i mentorsku podršku organizacijama u pripremanju predloga za saradnju sa kompanijama i pomoć pri uspostavljanju kontakata. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bio je i prvi Sajam partnerstva na kome su organizacije imale priliku da predstave predloge za saradnju predstavnicima kompanija, a koji je postao tradicionalni događaj  koji Smart kolektiv organizuje svake godine.