Korporativno volontiranje

Home|Podrška kompanijama|Korporativno volontiranje

Volontiranje zaposlenih je jedan od prvih oblika korporativne filantropije koji je Smart kolektiv počeo da razvija, a ponosni smo na činjenicu da u odnosu na period od pre 10 godina, kada ovaj koncept uopšte nije bio poznat, većina kompanija u Srbiji danas realizuje volonterske programe i akcije. Pomažemo kompanijama da odaberu i organizuju volonterske aktivnosti, ali i kreiramo programe volontiranja zaposlenih koji su usklađeni sa strategijama i strateškim ciljevima kompanije, pomažući im da sistemski organizuju, prate i mere efekte volonterskog angažovanja svojih zaposlenih.

Go to Top