Volontiranje zaposlenih je jedan od prvih oblika korporativne filantropije koji je Smart kolektiv počeo da razvija, a ponosni smo na činjenicu da u odnosu na period od pre 10 godina, kada ovaj koncept uopšte nije bio poznat, većina kompanija u Srbiji danas realizuje volonterske programe i akcije. Pomažemo kompanijama da odaberu i organizuju volonterske aktivnosti, ali i kreiramo programe volontiranja zaposlenih koji su usklađeni sa strategijama i strateškim ciljevima kompanije, pomažući im da sistemski organizuju, prate i mere efekte volonterskog angažovanja svojih zaposlenih.

CSR FORUM: Dodeljene Nagrade za korporativno volontiranje po sedmi put

Beograd, 11. decembar 2017. – U okviru osme međunarodne konferencije o društveno odgovornom poslovanju – CSR […]

Raspisan godišnji konkurs za Nagradu za korporativno volontiranje

17. oktobar 2017. – Forum za odgovorno poslovanje i Smart Kolektiv, sedmi put zaredom, raspisali su […]

Akademija poslovnih veština – Priključi se zajednici biznis profesionalaca

Pristupite zajednici biznis profesionalaca koji doniraju svoja znanja i veštine! Vaši ekspertiza, znanje i iskustvo […]

Izložba „Naš Beograd“

S ciljem da koncept korporativnog volontiranja približi građanima i ukaže na važnost angažovanja poslovnog sektora […]

Naš grad

U partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, Smart kolektiv redovno organizuje velike volonterske akcije zaposlenih, […]

Volonterske akcije i programi

Smart kolektiv pruža podršku kompanijama u osmišljavanju i implementaciji programa volontiranja zaposlenih, kako bi im […]

Nagrada za korporativno volontiranje

S ciljem da promoviše dobre prakse uključivanja zaposlenih u programe podrške lokalnoj zajednici Smart kolektiv, […]

Erste Banka – program volontiranja

Smart kolektiv je u periodu od 2008. do 2011. godine razvio program volontiranja zaposlenih za […]