U partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, Smart kolektiv redovno organizuje velike volonterske akcije zaposlenih, s ciljem da promoviše korporativno volontiranje i podstakne angažovanje poslovnog sektora u zajednici i uključivanje zaposlenih u rešavanje društvenih problema.

U velikim volonterskim akcijama koje su za proteklih pet godina održane u Beogradu (5 akcija), Gornjem Milanovcu (1 akcija) i u Nišu (1 akcija), učestvovalo je ukupno 2700 zaposlenih iz 30 kompanija, koji su direktno doprineli poboljšanju kvaliteta života za preko 7000 sugrađana iz ugroženih socijalnih grupa.     

Velika volonterska akcija „Naš Beograd“ u junu svake godine okuplja zaposlene u društveno odgovornim kompanijama, koji različitim volonterskim aktivnostima doprinose kvalitetu života sugrađana i svog grada. U ovu, sada tradicionalnu volontersku akciju, po pokretanju 2009. godine uključilo se osam kompanija, dok su danas i broj kompanija i rezultati akcije tri puta veći. U želji da dobru praksu prenese na lokalne zajednice u Srbiji, FOP je inicirao organizaciju velikih volonterskih akcija i u drugim gradovima Srbije – „Naš Gornji Milanovac“ održan je 15. oktobra 2011. godine, a „Naš Niš“, 3. novembra 2012. godine. Volonterski dan organizovan je tako da svako od volontera ima priliku da doprinese onom društvenom cilju do kojeg mu je najviše stalo – inkluzija mladih sa intelektualnim teškoćama, dece bez roditeljskog staranja i starijih sugrađana, uređenje gradskih prostora ili briga o životnoj sredini. Organizaciju volonterske akcije „Naš Beograd“ finansijski podržavaju kompanije članice Foruma za odgovorno poslovanje i donatori, dok u drugim gradovima Srbije ulogu glavnog partnera i inicijatora akcije preuzimaju kompanije prisutne na lokalu. Smart kolektiv, kao organizator događaja, procenjuje potrebe lokalne zajednice i ukazuje poslovnom sektoru na aktuelne probleme, pronalazi partnerske organizacije i rukovodi celokupnom organizacijom aktivnosti. Osim toga, Smart kolekiv osmišljava interne kampanje koje motivišu zaposlene u kompanijama da se prijave za učešće u akcijama, kao i kampanje usmerene ka široj javnosti, s ciljem da ukaže na važnost volonterskog angažovanja poslovnog sektora u lokalnim zajednicama.

Za više informacija o volonterskim akcijama pogledajte Naš Beograd 2009-2013Naš Gornji Milanovac 2011 i Naš Niš 2012.